Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


OZNAM Školskej Jedálne: Stravné na desiatu za mesiac OKTÓBER


Stravné na desiatu za mesiac OKTÓBER

sa bude vyberať dňa 27.09.2023 od 7:00 do 12:00 hod.
Prosím o dodržiavanie termínu!!!


Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.