Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


Oznam školskej jedálne - predaj stravných lístkov na mesiac FEBRUÁR 2019


Stravné lístky na mesiac FEBRUÁR 2019

si môžete zakúpiť v dňoch
29.01.2019 až 31.01.2019 v čase od 7:30 do 14:30 hod.


OBED
1. stupeň (6-11 rokov) –13,30 €+1,40 € réžia spolu 14,70€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 14,14 €+ 1,40 € réžia spolu 15,54 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

DESIATA
1. stupeň (6-11 rokov) –4,20 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 4,20 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )


Prosím o dodržiavanie termínu!!!

Po termíne len v čase prestávok ďakujem.


Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.