Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


Oznam školskej jedálne - predaj stravných lístkov na mesiac MÁJ 2019


Stravné lístky na mesiac MÁJ 2019

si môžete zakúpiť v dňoch
26.04.2019 až 30.04.2019 v čase od 7:30 do 14:30 hod.


OBED
1. stupeň (6-11 rokov) –19,95 €+2,10 € réžia spolu 22,05€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 21,21 €+ 2,10 € réžia spolu 23,31 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

DESIATA
1. stupeň (6-11 rokov) –6,30 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 6,30 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )


Prosím o dodržiavanie termínu!!!

Výlety a školu v prírode hlásiť vopred.
Po termíne len v čase prestávok ďakujem.


Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.