Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


Oznam školskej jedálne - Stravné na mesiac SEPTEMBER 2019


Stravné na mesiac SEPTEMBER 2019

sa bude vyberať v pracovných dňoch
12.08.2019 až 23.08.2019 v čase od 7:00 do 14:00 hod.

Pri preberaní čipovej karty, je potrebné doniesť vyplnený a podpísaný zápisný lístok, zálohovú platbu 30 eur na školský rok 2019/2020, réžiu 20 eur na školský rok 2019/2020.

Prosím o dodržiavanie termínu!!!

P O Z O R
Vážený rodičia , sledujte prosím aj naďalej informácie na stránkach /web a fb/ našej školy ohľadom "OBEDY ZADARMO"


Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.