Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


Oznam školskej jedálne - predaj stravných lístkov na mesiac FEBRUÁR 2018


Stravné lístky na mesiac FEBRUÁR 2018

si môžete zakúpiť v dňoch 29.01.2018 až 31.01.2018 v čase od 7:30 do 14:30 hod.


OBED
1. stupeň (6-11 rokov) –15,20 €+1,60 € réžia spolu 16,80€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 16,16 €+ 1,60 € réžia spolu 17,76 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

DESIATA
1. stupeň (6-11 rokov) –4,80 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 4,80 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )


Prosím o dodržiavanie termínu!!!


Po termíne len v čase prestávok ďakujem.

Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.