Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


Oznam školskej jedálne - STRAVNÉ na mesiac DECEMBER 2022


STRAVNÉ na mesiac DECEMBER 2022 pre stravníkov, ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie

si môžete zakúpiť dňa 29.11.2022 /utorok/ v čase od 7:00 do 10:30 hod.

1.stupeň 17,25 eur /stravné/
2.stupeň 18,45 eur /stravné/

Bezhotovostné platenie je potrebné uskutočniť od 1 do 15 dňa v danom mesiaci na nasledujúci mesiac.
PLATOBNÉ ÚDAJE
Číslo účtu: SK34 5600 0000 0036 4367 1004
Suma: 25€ (paušálne každý mesiac)
Variabilný symbol: je uvedený na lístku s prihlasovacími údajmi, ktorý stravník obdržal pri podaní zápisného lístka (6 až 7 miestne číslo, začínajúce číslom 9).
Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu. (napr.: Peter Novak 7A)


Prosím o dodržiavanie termínu!!!

Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.Informácia o pôvode mäsa


Od 14.12.2019 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre všetky zariadenia spoločného stravovania, a to zverejňovať informácie o pôvode mäsa vo vydávaných hotových pokrmov.

V našom zariadení krajina pôvodu mäsa (KPM) bude vyznačená číslom v zátvorke pri každom hotovom mäsovom jedle. Viď aktuálny jedálny lístok:

Krajina pôvodu mäsa:

(1) - Slovensko; (2) - Poľsko; (3) - Rakúsko; (4) - Česko

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.