Základná škola, Komenského 23, Bardejov - Telefón: 054/4724665


Oznam školskej jedálne - predaj stravných lístkov na mesiac NOVEMBER 2018


Stravné lístky na mesiac NOVEMBER 2018

si môžete zakúpiť v dňoch
24.10.2018 až 26.10.2018 v čase od 7:30 do 14:30 hod.


OBED
1. stupeň (6-11 rokov) –19,00 €+2,00 € réžia spolu 21,00€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 20,20 €+ 2,00 € réžia spolu 22,20 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

DESIATA
1. stupeň (6-11 rokov) –6,00 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
2. stupeň (11-15 rokov) – 6,00 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )


Prosím o dodržiavanie termínu!!!

Po termíne len v čase prestávok ďakujem.


Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65
Odkaz na aktuálny jedálny lístok.