Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa - Telefón: 052/4326331


OZNAM ŠJ zo dňa 05.04.2023 - STRAVNÉ VÝPOČET


Výpočet:
1. stupeň
21 x 1,70 € = 35,70 € - preplatky
2. stupeň
21 x 1,90 € = 39,90 € - preplatky.

* Stravné sa uhrádza mesačne vopred.
* Dotácia na stravu sa bude odrátavať po splnení nároku na dotáciu pri vyúčtovaní mesiaca máj.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.01.2023 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané v mesiaci január 2023 sú za dva mesiace.

Výpočet.
1.stupeň.
37 dní x 1,70 € = 62,90 - preplatky k 31.12.2022

2.stupeň.
37 dní x 1,90 € = 70,30 - preplatky k 31.12.2022

Nasledujúci mesiac bude oznam o výške úhrady stravného zaslaný na email. adresu
zákonného zástupcu stravníka.

OZNAM ŠJ zo dňa 10.11.2022 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané v mesiaci november 2022 - stravné na mesiac december 2022.

Výpočet:
1. stupeň
16 x 1,61 € = 25,76 € - preplatky za uplynulé obdobie

2. stupeň
16 x 1,70 € = 27,20 € - preplatky za uplynulé obdobie.

Žiadame o dodržiavanie lehoty splatnosti stravného ( do 20. v mesiaci !!!).

Nasledujúci šek bude vydaný v mesiaci JANUÁR 2023 - stravné za mesiac január a február 2023.

OZNAM ŠJ zo dňa 13.10.2022 - odhlášky z obedov


Žiadam zákonných zástupcov stravníkov, aby po 7.OO hodine neodhlasovali z obedov na daný deň.
Odhlášky na záznamníku ŠJ po 7.00 hod. nebudú zrealizované.

OZNAM ŠJ zo dňa 10.10.2022 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané 06.10.2022 a 10.10.2022 sú na mesiac november 2022.

VÝPOČET:

1. stupeň:
20 dní x 1,61 € = 32,20 € - preplatok za uplynulé obdobie.

2. stupeň:
20 dní x 1,70 € = 34,0 € - preplatok za uplynulé obdobie.

ŽIADAM O DODRŽIAVANIE LEHOTY SPLATNOSTI!

Nasledujúci šek bude vydaný začiatkom mesiaca november 2022 - stravné na december 2022.


Ďakujem.

OZNAM ŠJ zo dňa 11.08.2022 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané pri zápise na stravovanie sú za dva mesiace: september + október 2022

1.-4. ročník:
37 obedov x 1,61€ = 59,57€ - preplatky z minulého školského roka.

5.-9. ročník:
37 obedov x 1,70€ = 62,90€ - preplatky z minulého školského roka.

Prosím uhradiť ihneď.

Nasledujúci šek bude vydaný začiatkom mesiaca október - stravné na mesiac november so splatnosťou do 20. dňa v mesiaci.
Ďakujem

OZNAM ŠJ zo dňa 10.08.2022 - prihlášky na obedy v šk.r. 2022/2023


Od 23.08.2022 sa môžu stravníci prihlásiť na stravu v kancelárií ŠJ v čase od 8.00 do 14.00 hodiny.

OZNAM ŠJ zo dňa 20.06.2022 - odhlášky z obedov


Dovoľujeme si pripomenúť stravníkom našej školskej jedálne, že posledné tri dni školského roka sa odhlášky z obedov už neprijímajú.

Posledný termín prijatia odhlášky je utorok 28. 06. 2022 do 7.00 hod.
Ďakujem

OZNAM ŠJ zo dňa 10.01.2022 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané dňa 10.01.2022 sú za mesiace január a február 2022.

1. stupeň:
30 stravných dní x 1,40 € = 42,- € - preplatky k 31.12.2021.

2. stupeň:
30 stravných dní x 1,48 € = 44,40 € - preplatky k 31.12.2021.

Prosím uhradiť najneskôr do 20.01.2022.

Nasledujúci šek bude vydaný začiatkom februára - stravné na mesiac marec 2022.
Ďakujem.

OZNAM ŠJ zo dňa 18.11.2021 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané v mesiaci november 2021 - stravné na december 2021.

1. - 4. roč.
16 obedov x 1,40€ = 22,40€ - preplatky

5. 9. roč.
16 obedov x 1,48€ = 23,68€ - preplatky.

Nasledujúci šek bude vydaný v mesiaci január 2022 pri nástupe žiakov do školy po vianočných prázdninách. Šek bude na mesiac január a február 2022.
01/2022 .... 16 obedov
02/2022 .... 14 obedov
Spolu: ....... 30 obedov x platba - preplatky k 31.12.2021.

OZNAM ŠJ - ODHLÁŠKY Z OBEDOV


Žiadam zákonných zástupcov žiakov - stravníkov, aby počas neprítomnosti žiaka v škole na vyučovaní (dištančné vzdelávanie, karanténa, choroba, iný dôvod), ODHLASOVALI Z OBEDOV INDIVIDUÁLNE !

OZNAM ŠJ - OBEDÁRE


*Školská jedáleň je účelové zariadenie na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole. Stravník konzumuje stravu v ŠJ, strava sa nevynáša.
Od 02.09.2021 ŠJ umožní odber do obedára pre stravníka len vo výnimočných prípadoch za stanovených podmienok v čase od 14.00 do 14.30 hod.
Pri vstupe do budovy školy je povinné:
- rúško
- dezinfekcia rúk
- písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

Mimoriadne okolnosti a spôsob odberu obeda do obedára:

a) Nepredvídateľné okolnosti (prvý deň ochorenia po 7.00 hod., neúčasť na vyučovaní z iného dôvodu), ktoré neumožnili stravníka odhlásiť zo stravy do 7.00 hod.
b) Posledné tri dni v školskom roku, keď sa odhlášky z obedov neprijímajú z organizačných dôvodov a stravník sa nemohol z dôvodu ochorenia na toto obdobie odhlásiť vopred.
c) ŠJ určí na výdaj do obedára výdajné miesto, na ktorom si rodič (alebo rodičom poverená iná osoba) za použitia čipu prevezme obed nachystaný na školskom riade a odnesie na určené miesto vyhradené na prekladanie obeda do súkromných nádob. Po preložení rodič odovzdá použitý riad na okienko určené na odber použitého riadu.
ŠJ neposkytuje asistenčné služby pri preberaní obeda ani nepožičiava riad.
JE ZAKÁZANÉ SÚKROMNÉ NÁDOBY ODKLADAŤ NA OSTATNÉ STOLY V ŠJ.
d) ŠJ ručí za kvalitu a množstvo obeda pri výdaji na školskom riade. Za kvalitu a množstvo preloženého obeda do súkromnej nádoby preberá zodpovednosť rodič.
JE NEPRÍPUSTNÉ, ABY SI PO OBED DO OBEDÁRA CHODIL CHORÝ ŽIAK!!!
e) Zbytky tepelne spracovaného jedla, ktoré stravník konzumoval v školskej jedálni a nedojedol, sa považujú za kuchynský odpad a je zakázané ho vynášať zo školskej jedálne.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.09.2021 - ŠEKY - VÝPOČET


ŠEKY:
1. -4. ročník:
september - október 2021
38 obedov x 1,40 € = 53,20 € - preplatky z minulého školského roka (vrátane depozitnej platby).
5. - 9. ročník:
september - október 2021
38 obedov x 1,48 € = 56,24 € - preplatky z minulého školského roka (vrátane depozitnej platby).
PLATBA TRVALÝM PRÍKAZOM:
1. - 4. ročník: ...................... 28,00 € mesačne
5. - 9. ročník: ...................... 30,00 € mesačne
* Splatnosť 15. dňa v mesiaci vopred.
*Vyúčtovanie v mesiaci JÚL.
* Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 0083 0602.
* Variabilný symbol: zo šeku vydaného pri zápise žiaka na stravovanie.

OZNAM ŠJ zo dňa 09.08.2021 - PRIHLÁŠKY na stravu


Od 17.08.2021 sa môžu stravníci prihlásiť na stravovanie v novom školskom roku 2021/2022 v čase od 8.00 - 14.00 hod.

OZNAM ŠJ zo dňa 21.06.2021 - ODHLÁŠKY zo stravy


Dovoľujem si pripomenúť stravníkom našej školskej jedálne, že posledné tri dni školského roka (28.,29., a 30.06.2021), sa odhlášky z obedov už neprijímajú.

Stravník, ktorý sa potrebuje odhlásiť v uvedené dni, musí odhlášku zrealizovať najneskôr do 28.06.2021 do 7.00 ráno.

Ďakujem

OZNAM ŠJ zo dňa 11.12.2020 - obnovenie prevádzky


Oznamujeme stravníkom, že od 15.12.2020 do 18.12.2020 ŠJ je v prevádzke.

Prosím stravníkov, ktorí v uvedených dňoch nechcú obedy, aby sa odhlásili najneskôr
do 7.00 v daný deň.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.06.2020 - ODHLÁŠKY a PRIHLÁŠKY na stravu


Žiadam zákonných zástupcov žiakov, ktorí od 01.06.2020 sú prihlásení na odber stravy, aby v prípade zmeny svojho rozhodnutia, choroby žiaka, alebo iného dôvodu neprítomnosti v skole, svoje dieťa zo stravy ODHLÁSILI.

ODHLÁŠKA a PRIHLÁŠKA je možná najneskôr do 7.00 hod. v daný deň.

1. telefonicky - záznamník - 052/4326331 ( do 7.00 hod.)
2. internet - www.eskoly.sk - ( do 7.00 hod.), v prípade, že ste stratili prihlasovacie údaje,
kontaktujte vedúcu ŠJ

OZNAM ŠJ zo dňa 10.03.2020 - OBEDÁRE !!!


V súvislosti so šírením koronavírusu na území SR je ZAKÁZANÉ VYBERAŤ OBED DO OBEDÁRA.

ODHLÁŠKA Z OBEDOV JE MOŽNÁ do 7.00 hod v daný deň.

OZNAM ŠJ zo dňa 15.01.2020 - ŠEKY - VÝPOČET


Šeky - výpočet:

1. - 4. ročník:
- stravné ........ 0
- réžia ............ 54 obedov x 0,25€ = 13,50€ - preplatky (54 obedov 01-03/2020)

5. - 9. ročník:
- stravné ........ 113 obedov x 0,03€ = 3,39€ - preplatky (113 obedov 01-06/2020)
- réžia ............ 54 obedov x 0,25€ = 13,50€ - preplatky (54 obedov 01-03/2020)

Nasledujúci šek bude vydaný v mesiaci apríl 2020 na obdobie 04 - 06/2020.

Obedy bez nároku na DOTÁCIU sú zúčtované zo zálohovej platby 25,- €.
V prípade, že stravník má zálohu už vyčerpanú, bude mu individuálne vydaný nový šek vo výške 25,- €.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.