Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa - Telefón: 052/4326331


OZNAM ŠJ zo dňa 18.11.2021 - ŠEKY VÝPOČET


Šeky vydané v mesiaci november 2021 - stravné na december 2021.

1. - 4. roč.
16 obedov x 1,40€ = 22,40€ - preplatky

5. 9. roč.
16 obedov x 1,48€ = 23,68€ - preplatky.

Nasledujúci šek bude vydaný v mesiaci január 2022 pri nástupe žiakov do školy po vianočných prázdninách. Šek bude na mesiac január a február 2022.
01/2022 .... 16 obedov
02/2022 .... 14 obedov
Spolu: ....... 30 obedov x platba - preplatky k 31.12.2021.

OZNAM ŠJ - ODHLÁŠKY Z OBEDOV


Žiadam zákonných zástupcov žiakov - stravníkov, aby počas neprítomnosti žiaka v škole na vyučovaní (dištančné vzdelávanie, karanténa, choroba, iný dôvod), ODHLASOVALI Z OBEDOV INDIVIDUÁLNE !

OZNAM ŠJ - OBEDÁRE


*Školská jedáleň je účelové zariadenie na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole. Stravník konzumuje stravu v ŠJ, strava sa nevynáša.
Od 02.09.2021 ŠJ umožní odber do obedára pre stravníka len vo výnimočných prípadoch za stanovených podmienok v čase od 14.00 do 14.30 hod.
Pri vstupe do budovy školy je povinné:
- rúško
- dezinfekcia rúk
- písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

Mimoriadne okolnosti a spôsob odberu obeda do obedára:

a) Nepredvídateľné okolnosti (prvý deň ochorenia po 7.00 hod., neúčasť na vyučovaní z iného dôvodu), ktoré neumožnili stravníka odhlásiť zo stravy do 7.00 hod.
b) Posledné tri dni v školskom roku, keď sa odhlášky z obedov neprijímajú z organizačných dôvodov a stravník sa nemohol z dôvodu ochorenia na toto obdobie odhlásiť vopred.
c) ŠJ určí na výdaj do obedára výdajné miesto, na ktorom si rodič (alebo rodičom poverená iná osoba) za použitia čipu prevezme obed nachystaný na školskom riade a odnesie na určené miesto vyhradené na prekladanie obeda do súkromných nádob. Po preložení rodič odovzdá použitý riad na okienko určené na odber použitého riadu.
ŠJ neposkytuje asistenčné služby pri preberaní obeda ani nepožičiava riad.
JE ZAKÁZANÉ SÚKROMNÉ NÁDOBY ODKLADAŤ NA OSTATNÉ STOLY V ŠJ.
d) ŠJ ručí za kvalitu a množstvo obeda pri výdaji na školskom riade. Za kvalitu a množstvo preloženého obeda do súkromnej nádoby preberá zodpovednosť rodič.
JE NEPRÍPUSTNÉ, ABY SI PO OBED DO OBEDÁRA CHODIL CHORÝ ŽIAK!!!
e) Zbytky tepelne spracovaného jedla, ktoré stravník konzumoval v školskej jedálni a nedojedol, sa považujú za kuchynský odpad a je zakázané ho vynášať zo školskej jedálne.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.09.2021 - ŠEKY - VÝPOČET


ŠEKY:
1. -4. ročník:
september - október 2021
38 obedov x 1,40 € = 53,20 € - preplatky z minulého školského roka (vrátane depozitnej platby).
5. - 9. ročník:
september - október 2021
38 obedov x 1,48 € = 56,24 € - preplatky z minulého školského roka (vrátane depozitnej platby).
PLATBA TRVALÝM PRÍKAZOM:
1. - 4. ročník: ...................... 28,00 € mesačne
5. - 9. ročník: ...................... 30,00 € mesačne
* Splatnosť 15. dňa v mesiaci vopred.
*Vyúčtovanie v mesiaci JÚL.
* Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 0083 0602.
* Variabilný symbol: zo šeku vydaného pri zápise žiaka na stravovanie.

OZNAM ŠJ zo dňa 09.08.2021 - PRIHLÁŠKY na stravu


Od 17.08.2021 sa môžu stravníci prihlásiť na stravovanie v novom školskom roku 2021/2022 v čase od 8.00 - 14.00 hod.

OZNAM ŠJ zo dňa 21.06.2021 - ODHLÁŠKY zo stravy


Dovoľujem si pripomenúť stravníkom našej školskej jedálne, že posledné tri dni školského roka (28.,29., a 30.06.2021), sa odhlášky z obedov už neprijímajú.

Stravník, ktorý sa potrebuje odhlásiť v uvedené dni, musí odhlášku zrealizovať najneskôr do 28.06.2021 do 7.00 ráno.

Ďakujem

OZNAM ŠJ zo dňa 11.12.2020 - obnovenie prevádzky


Oznamujeme stravníkom, že od 15.12.2020 do 18.12.2020 ŠJ je v prevádzke.

Prosím stravníkov, ktorí v uvedených dňoch nechcú obedy, aby sa odhlásili najneskôr
do 7.00 v daný deň.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.06.2020 - ODHLÁŠKY a PRIHLÁŠKY na stravu


Žiadam zákonných zástupcov žiakov, ktorí od 01.06.2020 sú prihlásení na odber stravy, aby v prípade zmeny svojho rozhodnutia, choroby žiaka, alebo iného dôvodu neprítomnosti v skole, svoje dieťa zo stravy ODHLÁSILI.

ODHLÁŠKA a PRIHLÁŠKA je možná najneskôr do 7.00 hod. v daný deň.

1. telefonicky - záznamník - 052/4326331 ( do 7.00 hod.)
2. internet - www.eskoly.sk - ( do 7.00 hod.), v prípade, že ste stratili prihlasovacie údaje,
kontaktujte vedúcu ŠJ

OZNAM ŠJ zo dňa 10.03.2020 - OBEDÁRE !!!


V súvislosti so šírením koronavírusu na území SR je ZAKÁZANÉ VYBERAŤ OBED DO OBEDÁRA.

ODHLÁŠKA Z OBEDOV JE MOŽNÁ do 7.00 hod v daný deň.

OZNAM ŠJ zo dňa 15.01.2020 - ŠEKY - VÝPOČET


Šeky - výpočet:

1. - 4. ročník:
- stravné ........ 0
- réžia ............ 54 obedov x 0,25€ = 13,50€ - preplatky (54 obedov 01-03/2020)

5. - 9. ročník:
- stravné ........ 113 obedov x 0,03€ = 3,39€ - preplatky (113 obedov 01-06/2020)
- réžia ............ 54 obedov x 0,25€ = 13,50€ - preplatky (54 obedov 01-03/2020)

Nasledujúci šek bude vydaný v mesiaci apríl 2020 na obdobie 04 - 06/2020.

Obedy bez nároku na DOTÁCIU sú zúčtované zo zálohovej platby 25,- €.
V prípade, že stravník má zálohu už vyčerpanú, bude mu individuálne vydaný nový šek vo výške 25,- €.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.