Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa - Telefón: 052/4326331


OZNAM ŠJ - OBEDÁRE


*Školská jedáleň je účelové zariadenie na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole. Stravník konzumuje stravu v ŠJ, stravy sa nevynáša.
Od 02.09.2021 ŠJ umožní odber do obedára pre stravníka len vo výnimočných prípadoch za stanovených podmienok v čase od 14.00 do 14.30 hod.
Pri vstupe do budovy školy je povinné:
- rúško
- dezinfekcia rúk
- písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.09.2021 - ŠEKY - VÝPOČET


ŠEKY:
1. -4. ročník:
september - október 2021
38 obedov x 1,40 € = 53,20 € - preplatky z minulého školského roka (vrátane depozitnej platby).
5. - 9. ročník:
september - október 2021
38 obedov x 1,48 € = 56,24 € - preplatky z minulého školského roka (vrátane depozitnej platby).
PLATBA TRVALÝM PRÍKAZOM:
1. - 4. ročník: ...................... 28,00 € mesačne
5. - 9. ročník: ...................... 30,00 € mesačne
* Splatnosť 15. dňa v mesiaci vopred.
*Vyúčtovanie v mesiaci JÚL.
* Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 0083 0602.
* Variabilný symbol: zo šeku vydaného pri zápise žiaka na stravovanie.

OZNAM ŠJ zo dňa 09.08.2021 - PRIHLÁŠKY na stravu


Od 17.08.2021 sa môžu stravníci prihlásiť na stravovanie v novom školskom roku 2021/2022 v čase od 8.00 - 14.00 hod.

OZNAM ŠJ zo dňa 21.06.2021 - ODHLÁŠKY zo stravy


Dovoľujem si pripomenúť stravníkom našej školskej jedálne, že posledné tri dni školského roka (28.,29., a 30.06.2021), sa odhlášky z obedov už neprijímajú.

Stravník, ktorý sa potrebuje odhlásiť v uvedené dni, musí odhlášku zrealizovať najneskôr do 28.06.2021 do 7.00 ráno.

Ďakujem

OZNAM ŠJ zo dňa 11.12.2020 - obnovenie prevádzky


Oznamujeme stravníkom, že od 15.12.2020 do 18.12.2020 ŠJ je v prevádzke.

Prosím stravníkov, ktorí v uvedených dňoch nechcú obedy, aby sa odhlásili najneskôr
do 7.00 v daný deň.

OZNAM ŠJ zo dňa 02.06.2020 - ODHLÁŠKY a PRIHLÁŠKY na stravu


Žiadam zákonných zástupcov žiakov, ktorí od 01.06.2020 sú prihlásení na odber stravy, aby v prípade zmeny svojho rozhodnutia, choroby žiaka, alebo iného dôvodu neprítomnosti v skole, svoje dieťa zo stravy ODHLÁSILI.

ODHLÁŠKA a PRIHLÁŠKA je možná najneskôr do 7.00 hod. v daný deň.

1. telefonicky - záznamník - 052/4326331 ( do 7.00 hod.)
2. internet - www.eskoly.sk - ( do 7.00 hod.), v prípade, že ste stratili prihlasovacie údaje,
kontaktujte vedúcu ŠJ

OZNAM ŠJ zo dňa 10.03.2020 - OBEDÁRE !!!


V súvislosti so šírením koronavírusu na území SR je ZAKÁZANÉ VYBERAŤ OBED DO OBEDÁRA.

ODHLÁŠKA Z OBEDOV JE MOŽNÁ do 7.00 hod v daný deň.

OZNAM ŠJ zo dňa 15.01.2020 - ŠEKY - VÝPOČET


Šeky - výpočet:

1. - 4. ročník:
- stravné ........ 0
- réžia ............ 54 obedov x 0,25€ = 13,50€ - preplatky (54 obedov 01-03/2020)

5. - 9. ročník:
- stravné ........ 113 obedov x 0,03€ = 3,39€ - preplatky (113 obedov 01-06/2020)
- réžia ............ 54 obedov x 0,25€ = 13,50€ - preplatky (54 obedov 01-03/2020)

Nasledujúci šek bude vydaný v mesiaci apríl 2020 na obdobie 04 - 06/2020.

Obedy bez nároku na DOTÁCIU sú zúčtované zo zálohovej platby 25,- €.
V prípade, že stravník má zálohu už vyčerpanú, bude mu individuálne vydaný nový šek vo výške 25,- €.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.