Školská jedáleň pri MŠ, Kovaľská 12/A, Poľov - Telefón: 055/6845109


VO


Školská jedáleň pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice

Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup mlieka a mliečnych výrobkov, mrazené ryby, rôzne potravinárske výrobky“


Termín na predloženie ponuky je: do 17.01.2020 do 16:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mária Nagyová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2020 „Nákup mlieka a mliečnych výrobkov, mrazené ryby, rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň“

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
„Nákup mlieka a mliečnych výrobkov, mrazené ryby, rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjpolov@gmail.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 17.01.2020 do 16,00 hod.

VO


Školská jedáleň pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice

Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup, zeleniny, ovocia a zemiakov“

Termín na predloženie ponuky je: do 17.01.2020 do 10:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mária Nagyová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-3/2019 „Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov pre školskú jedáleň“

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup zeleniny, ovocia a zemiakov pre školskú jedáleň si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjpolov@gmail.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 17.01.2020 do 10,00 hod.

VO


Školská jedáleň pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice

Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup mäsa a mäsových výrobkov“


Termín na predloženie ponuky je: do 17.01.2020 do 10:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mária Nagyová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-2/2020 „Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň“

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
„Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjpolov@gmail.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 17.01.2020 do 10,00 hod.

Oznámenie o zadávaní zákazky


Nezadaný text