Školská jedáleň pri MŠ, Lidické námestie, Košice - Telefón: 055/6712791


Nezadaný nadpis Potraviny


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –“Mrazené výrobky, mliečne výrobky, sterilizované výrobky, oleje, vajcia a ostatné potraviny „

Termín na predloženie ponuky je: do 05.12.2019 do 12:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Tóthová Anna, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Potraviny“
pre školskú jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18. Na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –„ Potraviny“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sj.lidicke@post.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 05.12.2019 do12,00 hod.
28.11.2019

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis Zelenina, ovocie, Zemiaky


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –Zelenina, ovocie, zemiaky“

Termín na predloženie ponuky je: do 2.12.2019 do 12:00 hod.
Viac informácií v prílohe

"Oznámenie o zadávaní zákazky"

Spracovala: Anna Tóthová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 Nákup potravín " Zelenina, ovocie, zemiaky “
pre školskú jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18–“ na obdobie od 01.01.2020- 31.12.2020


Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Zelenina, ovocie, zemiaky“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sj.lidicke@post.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18, 040 22 Košice

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je
do do 2.12.2019 do 12:00 hod.26.11.2019

Nezadaný nadpis Chlieb Pečivo zádanie zákazky


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –“Chlieb a Pečivo „

Termín na predloženie ponuky je: do 21.11.2019 do 12:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Tóthová Anna, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Chlieb, Pečivo“
pre školskú jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18. Na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –„ Chlieb, Pečivo“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sj.lidicke@post.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 21.11.2019 do12,00 hod.

Nezadaný nadpis Zadanie zákazky


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –Mäso,Mäsové výrobky“

Termín na predloženie ponuky je: do 20.11.2019 do 12:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Tóthová Anna, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Mäso, Mäsové výrobky“
pre školskú jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18. Na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –„ Mäso,Mäsové výrobky“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sj.lidicke@post.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 20.11.2019 do12,00 hod.

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text