Školská jedáleň pri MŠ, Lidické námestie, Košice - Telefón: 055/6712791


Zadanie zákazky


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –Zelenina, ovocie, zemiaky“

Termín na predloženie ponuky je: do 16.08.2019 do 15:00 hod.
Viac informácií v prílohe

"Oznámenie o zadávaní zákazky"

Spracovala: Anna Tóthová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 Nákup potravín " Zelenina, ovocie, zemiaky “
pre školskú jedáleň pri Materskej škole Lidické námestie 18–“ na obdobie od 01.09.- 31.12.2019


Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Zelenina, ovocie, zemiaky“ si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky:sj.lidicke@post.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Lidické nám. 18, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je
do 16.08.2019 do 15:00 hod. .13.08.2019

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text