ŠJ pri MŠ, Ovručská 14, Košice - Telefón: 055/6712187(0907900178)


Oznámenie o zadávaní zákazky


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –Mlieko a mliečne výrobky“

Termín na predloženie ponuky je: do 25.07.2019 do 15:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mgr. Jana Koribaničová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-3/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Mlieko a mliečne výrobky“

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –Mlieko a mliečne výrobky si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjovrucska@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Ovručská 14, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 15:00 hod.


Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –Hrubý tovar - potraviny“

Termín na predloženie ponuky je: do 25.07.2019 do 15:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mgr. Jana Koribaničová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-5/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Hrubý tovar - potraviny“

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –Hrubý tovar - potraviny si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjovrucska@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Ovručská 14, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 15:00 hod.

Nezadaný nadpis