ŠJ pri MŠ, Park Mládeže 4, Košice - Telefón: 055/6330355


Nezadaný nadpis


„Nákup potravín pre školskú jedáleň –„ Mäso a mäsové výrobky“Termín na predloženie ponuky je: do 16.11.2020 do 24.11.2020/ do 12:00 hod.Viac informácií v prílohe

„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Anna Pavlíková, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO- Mäso a mäsové výrobky“
)
Príloha č. 1-1 Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mäso a mäsové výrobky“
si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjparkmladeze@gmail.com
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Školská jedáleň pri Materskej škole PARK MLÁDEŽE 4 , 040 11 Košice


Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do : 24.11.2020 / utorok / do 12:00 hod.

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpisNezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text