Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri MŠ, Park Mládeže 4, Košice - Telefón: 055/6330355


Nezadaný nadpis


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:„Nákup potravín pre školskú jedáleň –„ Ovocie,zelenina, zemiaky“Termín na predloženie ponuky je: do 18.03.2022 do 10.00 hodViac informácií v prílohe

„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Anna Pavlíková, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO- 2022 „Ovocie, zelenina, zemiaky“

Príloha č. 1-1 Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – OVOCIE,ZELENINA, ZEMIAKY si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjparkmladeze@gmail.com
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Školská jedáleň pri Materskej škole PARK MLÁDEŽE 4 , 040 11 Košice


Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do : 18.03.2022 do 10:00 hod.

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpisNezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpisNezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.