Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri MŠ, Povstanie Českého Ľudu, Košice - Telefón: 055/6714001


Oznámenie o zadaní zákazky ,,Chlieb, pečivo.


Oznámenie o zadávaní zákazky

„Nákup potravín pre školskú jedáleň,, Chlieb, pečivo,“

Termín na predloženie ponuky je: do 25.03.2022 do 12:00 hod.

Viac informácií v prílohe
Predmet zákazky:
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Dana Rabatinová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Chlieb, pečivo“
od 01.04.2022 do 31.12.2022.
Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –Chlieb, pečivo výrobky si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjpcl@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Povstanie českého ľudu 11, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 25 .03.2022 do 12,00 hod.


23.03.2022

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.