ŠJ pri MŠ, Šafárikova tr.4, Košice - Telefón: 055/6425029


Výzva na prieskum trhu


Oznámenie o zadávaní zákazky.
Predmet zákazky:
„Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky, mlieko a mliečne výrobky, mrazené ryby a hydinové mäso.“

Termín na predloženie ponuky je: do 08.02.2021 do 15.00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala:Erika Čupková, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO – 3/2022 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky, mlieko a mliečne výrobky, mrazené ryby a hydinové mäso,“

Príloha: Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky, mlieko a mliečne výrobky, mrazené ryby a hydinové mäso, si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjsafar.trieda@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole, Šafárikova trieda 4, 04011 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujem na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 31.01.2022 do 15.00

Výzva na prieskum trhu


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:
„Nákup potravín pre školskú jedáleň – Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky “
Termín na predloženie ponuky je: do 31.01.2022 do 15.00 hod.
Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Erika Čupková, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-2/2022 „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Príloha č. 1 Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjsafar.trieda@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 31.01.2022 do 15.00 hod

Výzva na prieskum trhu


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky: 1.1.

„Nákup potravín pre školskú jedáleň – Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy “

Termín na predloženie ponuky je: do 31.01.2022 do 15.00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Erika Čupková, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2022 „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

Príloha č. 1 Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjsafar.trieda@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 31.01.2022 do 15.00 hod.

Oznámenie o zadávaní zákazkyOznámenie o zadávaní zákazky.
Predmet zákazky:
„Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky - Chlieb, pekárenské výrobky

Termín na predloženie ponuky je: do 29.10.2021 do 12.00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Erika Čupková , vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO – 4/2021 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky - Chlieb, pekárenské výrobky

Príloha: Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky - Chlieb, pekárenské výrobky , si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjsafar.trieda@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole, Šafárikova trieda 4, 04011 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujem na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 29.10.2021 do 12.00


Kontakt

ŠJ pri MŠ, Šafárikova tr.4, Košice

Telefón1:055/6425029
Telefón2:0907900185

E-mail: sjsafar.trieda@centrum.sk

Platenie stravného


Platenie stravného

Aktuálne vždy :
prosím všetkých rodičov aby si plnili svoje povinnosti a platili stravné v našej ŠJ podľa VZN 103 do 5.teho dňa v mesiaci. V prípade neuhradenia, je možné dieťa vylúčiť zo stravovania. V prípade neuhradenia do termínu, zasielam SMS každému rodičovi stravníka
stravná jednotka pre dieťa je 1,45 € riadny stravník /desiata + obed + olovrant /
stravná jednotka pre dieťa diétneho stravovania je 1,75 €
stravné bolo upravené od 1.9.2019 v prípade predškolákov sa dopláca 0,25 € a nie je možné byť bez olovrantov
VARIABILNÝ SYMBOL pre úhradu stravného je MESIAC A ROK

Oznámenie o zadávaní zákazky


Oznámenie o zadávaní zákazky.
Predmet zákazky:
„Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky - Chlieb, pekárenské výrobky

Termín na predloženie ponuky je: do 27.10.2020 do 15.00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Erika Čupková , vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO – 4/2020 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky - Chlieb, pekárenské výrobky

Príloha: Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Rôzne potravinárske výrobky - Chlieb, pekárenské výrobky , si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjsafar.trieda@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole, Šafárikova trieda 4, 04011 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujem na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 27.10.2020 do 15.00

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.