Školská jedáleň pri ZŠ, Vinohradská 62, Šenkvice - Telefón: 0907797399


Podmienky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ( dotácia známa ako ,, obedy zadarmo") :


Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, stravník uhrádza plnú výšku hodnoty obeda.

I. stupeň: stravné - 1,15 € + réžia - 0,20 € = 1,35 €
II. stupeň: stravné - 1,23 € + réžia - 0,20 € = 1,43 €

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe prezentácie stravníkov.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:

- telefonicky na tel. č.: +421 907 797 399
- mailom na adrese jedalenskolska@azet.sk
- osobne v ŠJ pri ZŠ Šenkvice

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu.
Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku hodnoty obeda.

Desiata !


Desiata !!!

Desiata sa bude podávať od 09.09.2019. Platí v piatok vopred na ďalší týždeň.

Nedá sa z nej odhlásiť!

Cena desiatej: I. stupeň 0,49 € za 1desiatu
II. stupeň 0,53 € za 1 desiatu
Kto sa neprihlási v piatok od 9,40 – 9,55 hod., už sa prihlásiť nesmie.
Na výlety, plavecký a podobné akcie mimo školy desiatu nepripravujeme!

Platba stravného na šk.rok 2019/2020


Príspevok na stravovanie vo výške:
I.stupeň: 40,25 €
II.stupeň: 44,45 €
sa uhrádza na 5 mesiacov vopred, a to v mesiaci august, pred nástupom na stravovanie a v mesiaci január, vždy do 28. dňa v mesiaci.
Príspevok zahŕňa:
I.stupeň: 40,25 € = ( 20 € - réžia na 5 mesiacov + 20,25€ - záloha na včas neodhlásené obedy vo výške 15 obedov)
II.stupeň: 44,45 € = ( 23 € - réžia na 5 mesiacov + 21,45€ - záloha na včas neodhlásené obedy vo výške 15 obedov)
Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom, IB, alebo poštovou poukážkou typu ,,U“ (tú dostanete na každej pošte).
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a triedu žiaka, za ktorého je úhrada hradená – inak nie je možné platbu identifikovať a správne priradiť.

Číslo účtu pre úhradu stravného: SK50 5600 0000 0066 0745 1008

Vyúčtovanie bude v mesiacoch jún, júl ( koniec šk.roka), nedoplatok Vám bude oznámený a preplatok vrátený na účet, z ktorého ste stravné hradili, prípadne na účet uvedený na prihláške.

Ďakujem za včasné hradenie a presné označenie príspevku na stravovanie.
S pozdravom Figurová Martina

Číslo účtu ŠJ:
číslo účtu: SK50 5600 0000 0066 0745 1008

Pár slov pre Vás :)....milí rodičia....


Milí stravníci.

Dúfam, že ste spokojní s našou jedálňou, ak nie, Vaše pripomienky si rada vypočujem či osobne, alebo telefonicky na čísle 0907 797 399.

Rada by som Vám tu objasnila niektoré veci:
-úlohou školskej jedálne je, aby sa deti zoznámili s jedlami, ktoré doma mamičky bežne nevaria
- zabezpečiť deťom pestrú a vyváženú stravu
- chcem Vás ubezpečiť, že suroviny, ktoré sa u nás používajú sú zo slovenskej produkcie a čerstvé
- mäso a ryby kupujeme čerstvé
- mrazené ryby sa kupujú len v prípade, že nie je možné dodať čerstvú rybu
- ryby používame bez kostí, lososa a thilapiu
- mrazené mäso sa používa iba v prípade kalibrovaných stehien
- ingrediencie sú vo vysokej kvalite
- zelenina sa dováža denne čerstvá
- sme zapojení v programe školského ovocia

Sem tam sa mi do uší dostane nespokojnosť detí s veľkosťou porcie.
Treba si uvedomiť, že porcia pre stravníka je rátaná ako celok. Teda polievka, druhé jedlo a prípadne šalát.
Veľkosť porcie je stanovená normou a uvedená na jedálnom lístku.

Porcia pre Vaše dieťatko je rátaná ako celok – polievka a hlavné jedlo.
Ak zje dieťa kompletný obed, nemôže byť hladné !!!
Preto Vás prosím, ak sa Vám dieťatko posťažuje, že je hladné, spýtajte sa či spapalo všetko....
Občas sa deti dožadujú tzv. duply. Treba si uvedomiť, že Vaše dieťatko má nárok na jednu porciu a nie na dve.
Aj Vám sa môžu zdať porcie malé, sú však pripravené podľa noriem a podľa výživových dávok. Tie si nevymýšľam ja, sú stanovené vyhláškou, rovnako ako skladba jedálneho lístka. To som už na tejto stránke opísala.

Stretla som sa s požiadavkou, aby si dieťa mohlo zobrať obed a doma ho kľudne spapať. Verte mi, že nikto netlačí na Vaše dieťa aby sa ponáhľalo. Má čas a kľud na obed. Nejde o neochotu z našej strany, ale o to, že ak dieťatku naložíme obed do obedára a ono ho neuskladní správne, môžu sa v jedle vytvoriť baktérie a Vaše dieťatko môže vážne ochorieť.
Aj v jedálni je stanovený čas do kedy musí byť vydaná strava. Po tomto čase sa navarené jedlo likviduje!!!

V programe školského ovocia deti dostávajú ovocie z domácej produkcie a 100% ovocné šťavy bez konzervantov. Takto mávajú deti ovocie 2x do týždňa. Je smutné, že veľká časť ovocia končí v smetiach, v šatni a na ulici.....

Na záver by som Vás chcela ubezpečiť, že v našej jedálni sa pri príprave jedla pre Vaše a aj naše deti (aj naše deti sú v škole) v prvom rade kladie dôraz na kvalitu surovín a nie na cenu!!!

Ďakujem za pozornosť:) vedúca jedálne

PS: Možno sa Vám zdajú kuchárky niekedy prísne.....ale predstavte si, ako sa narobia, aby Vaše detičky mali čerstvé a dobré jedlo včas pripravené. Viete aké je smutné dívať sa ako končia pečené buchty v odpade....na jednu kuchárku pripadne spracovať v prípade buchiet 6,5 kg múky.....a to ešte nekrájali mäso, nečistili zeleninu, nenalievali mlieko, neumývali ovocie, nepripravovali desiatu....atď.
Viete, aké je smutné nájsť v mise s polievkou napríklad chleba či šupy od ovocia?
Snažíme sa pripraviť im kultúrne prostredie, pestrú jedáleň.....ani deň neostanú obrusy bez poškodenia, stoličky oblepené žuvačkami, zničené príbory....nuž, nikto nie je dokonalý.Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte zavolať :) 0907 797 399


Rada Vám odpoviem na akúkoľvek otázku či dotaz!:)
Komunikáciou sa určite vyhneme nedorozumeniam:)