Základná škola s MŠ, Záriečie 136, Záriečie - Telefón: 0910499094ŠJ


Oznam 16.01.2020


Z dôvodu havarijného stavu odpadového potrubia a jeho opravy bude MŠ a ŠJ dňa 20. a 21.1.2020, t.j.pondelok, utorok ZATVORENÁ. Obedy majú všetci stravníci odhlásené.

Oznam 14.01.2020


Oznamujem rodičom, že žiaci, ktorí idú na lyžiarsky výcvik budú z obedov odhlásení od 20.01.2020 do 24.01.2020. Ďakujem za pochopenie.

Oznam 07.01.2020



Na základe Dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov v školskej jedálni sa z

účinnosťou od 1.1.2020 sa zvyšuje poplatok na režijné náklady z 2€ na 5€ na mesiac.

Z tohto dôvodu Vás žiadam uhradiť tieto režijné náklady

na účet SK79 0200 0000 0018 8271 2556 do 20. januára 2020 sumu 15€ na obdobie
(január, február, marec), a do 20.marca 2020 sumu 15€ na obdobie (apríl, máj, jún).

Ďakujem


Oznam


Telefónne číslo do ŠJ je 0910 499 094

Upozornenie


Milí rodičia chcela by som Vás upozorniť, že obedy do obedárov v 1.deň ochorenia žiaka sa vydávajú v čase od 11,00 - 12,00hod.

28.08.2019 Oznam


Vážení rodičia, nakoľko nastali zmeny v školskej jedálni dávam do pozornosti tieto pokyny:
Odhlasovanie stravy je deň vopred do 13,30 hod. na stránke zszariecie.edupage.org v záložke školská jedáleň - eskoly.sk cez prihlasovacie údaje, ktoré žiak dostane na začiatku školského roka od triedneho učiteľa,
Žiak je na stravu prihlásený automaticky na základe zápisného lístka a pripísanej platby na účet do 30.08.2019. Na stravu môže prísť od 03.09.2019.
V prípade, že nie je uhradená platba Vás budem informovať telefonicky.
Ak nemáte záujem, aby sa žiak stravoval od 03.09.2019 musíte ho odhlásiť dňa 02.09.2019 do 13,30 hod., osobne v školskej jedálni u vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 042/4692094, 0907796182.
Od 03.09.2019 si odhlasujete žiakov sami cez zszariecie.edupage.org v záložke školská jedáleň - jedálny lístok vpravo hore kliknete na prihlásiť zadáte meno a heslo zobrazí sa Vám jedálny lístok s vyznačeným okienkom na deň, ktorý chcete odhlásiť kliknete na fajočku tak aby ostal štvorček prázdny vtedy je obed odhlásený, pokiaľ je v okienku fajočka je žiak prihlásený.
V prípade akýchkoľvek nejasností ma môžete kontaktovať na uvedených číslach.

Ďakujem