Základná škola s MŠ, Záriečie 136, Záriečie - Telefón: 042/4692113


Upozornenie


Milí rodičia chcela by som Vás upozorniť, že obedy do obedárov v 1.deň ochorenia žiaka sa vydávajú v čase od 11,00 - 12,00hod.

28.08.2019 Oznam


Vážení rodičia, nakoľko nastali zmeny v školskej jedálni dávam do pozornosti tieto pokyny:
Odhlasovanie stravy je deň vopred do 13,30 hod. na stránke zszariecie.edupage.org v záložke školská jedáleň - eskoly.sk cez prihlasovacie údaje, ktoré žiak dostane na začiatku školského roka od triedneho učiteľa,
Žiak je na stravu prihlásený automaticky na základe zápisného lístka a pripísanej platby na účet do 30.08.2019. Na stravu môže prísť od 03.09.2019.
V prípade, že nie je uhradená platba Vás budem informovať telefonicky.
Ak nemáte záujem, aby sa žiak stravoval od 03.09.2019 musíte ho odhlásiť dňa 02.09.2019 do 13,30 hod., osobne v školskej jedálni u vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 042/4692094, 0907796182.
Od 03.09.2019 si odhlasujete žiakov sami cez zszariecie.edupage.org v záložke školská jedáleň - jedálny lístok vpravo hore kliknete na prihlásiť zadáte meno a heslo zobrazí sa Vám jedálny lístok s vyznačeným okienkom na deň, ktorý chcete odhlásiť kliknete na fajočku tak aby ostal štvorček prázdny vtedy je obed odhlásený, pokiaľ je v okienku fajočka je žiak prihlásený.
V prípade akýchkoľvek nejasností ma môžete kontaktovať na uvedených číslach.

Ďakujem

03.09.2019 Oznam


Vážení rodičia oznamujem, že z dôvodu inštalácie programu nastala zmena v prihlasovacích heslách na odhlasovanie. Heslá, ktoré žiaci priniesli v pondelok domov sú neplatné a v stredu dostanú nové. Zatiaľ sa odhlasuje telefonicky na čísle 042/4692094 , 0907796182 alebo osobne v školskej jedálni.

Ďakujem za pochopenie